Page 10 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ................................................................................................................................................. 1
1. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TANIMI................................................................................................. 3
2. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTU............................................................................ 4
Grafik 1:Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü - Ülkeler Arası Karşılaştırma..............................5
Tablo 1: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü ile İlgili Tahminler.............................................6
Tablo 2: Kayıt Dışı Ekonomi Tahmin Sonuçları-Input-Output Yöntemi
(Hesap Uzmanları Kurulu).....................................................................................7
Tablo 3: İşteki Durum Ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler...............................8
Grafik 2: Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdam (2007). ......................................................8
Tablo 4: İstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşuna
Kayıtlılık Durumu..................................................................................................9
Grafik 3: 2006 Yılı İtibariyle Sektörel Kayıt Dışı İstihdam. .................................................10
Tablo 5: 2006 Sonu İtibariyle Kayıtlı Ve Kayıt Dışı Çalışanların Sektörel Görünümü İle
Oransal Boyutu. .................................................................................................11
3.TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN NEDENLERİ. ..................................................................... 12
Ekonomik Yapı, Verimlilik, İşletme Büyüklüğü, Bürokrasi...........................................................12
Tablo 6: Girişimlerin Sektörel Dağılımı. ............................................................................12
Tablo 7: İmalat Sanayindeki İşletmelerin Ölçeklerine Göre Dağılımı..................................13
Grafik 4: Çeşitli Ülkelerde Toplam Krediler İçinde KOBİ’lerin Payı. ....................................14
Grafik 5: İş Yapma Kolaylığı Ülke Karşılaştırması. .............................................................15
Grafik 6: İşçi Çalıştırma Kolaylığı. .....................................................................................15
Enflasyon ve Ekonomik Krizler. ..................................................................................................15
Nakit Ekonomisi.........................................................................................................................16
Tablo 8: Banka ve Kredi Kartı ile Gerçekleştirilen İşlemlerin
Ekonomi İçerisindeki Ağırlığı..............................................................................17
Vergi politikası...........................................................................................................................18
Tablo 9: Kurum ve Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi
OECD Ülkeleri Karşılaştırması (2007). .................................................................19
Tablo 10: KDV/Satış Vergileri Oranları OECD Ülkeleri Karşılaştırması. ...............................20
Grafik 7: Vergilendirme İle İlgili Kanunların Anlaşılırlığı Konusundaki Düşünceler............21
Grafik 8: Vergi İndirimine Yönelik Düşünceler..................................................................22
Grafik 9: Vergi Çeşitlerine Yönelik Düşünceler..................................................................22
Grafik 10: Yakalanma Ve Denetlenme Olasılığı Hakkındaki Düşünceler............................23
Grafik 11: Vergi Kaçıranlara Uygulanan Cezaların Caydırıcılığı Konusundaki Düşünceler..24
Grafik 12: Vergi Affına Yönelik Düşünceler. .....................................................................25