Page 127 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

54
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
16
AMAÇ 1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK
Hedef 1. Kayıt İçi İstihdam Yaratma Potansiyelini Güçlendirmek
İşyerlerinin denetiminde önleyici
Teftiş yaklaşımını esas alarak, işçi
şikayetleri, iş kazası ve meslek
hastalıklarının azaltılmasına katkı
sağlamak amacıyla, bir önceki
yıla ait inceleme raporları takip
eden yıllarda değerlendirilerek
işçi şikâyetlerinin, iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının yoğunlaştığı
alan, sektör ve konular belirlenerek,
bunlara ilişkin çözüm önerileri
geliştirilecektir
Bireysel iş uyuşmazlıklarına
ilişkin şikayet üzerine yapılan
ÇSGB
ÇSGB
Sürekli
İş kazası veya meslek hastalığı
incelemelerine ilişkin teftiş
sayıları
Bireysel iş uyuşmazlıklarına
ilişkin başvuru sayısında
meydana gelen değişim (% ve
miktar olarak)
İş kazası veya meslek hastalığı
sayısında meydana gelen
değişim, (% ve miktar olarak)
Denetimi yoğunlaştırılan
sektörlerde işçi şikayetleri ile
iş kazası ve meslek hastalığı
sayısında meydana gelen
değişim (% ve miktar olarak)
17
LPG Piyasasının gözetimi ve
denetimine (LPG piyasasında
lisanssız/kayıt dışı faaliyette
bulunulmamasının temini hususun-
da piyasaoyuncularının gözetimi ve
denetimi) ilişkin çalışmalar
yapılacaktır.
EPDK (Kurum) LPG Lisans-
Bilgi Yönetim Sistemi ile LPG
Piyasa İzleme Bilgi Yönetim
Sistemi Raporlarının Gözetim
ve Denetim Sonuç Raporları ile
karşılaştırılması
EPDK, İçişleri
Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, Gümrük
Müsteşarlığı
EPDK
2008-2009
18
Petrol piyasasında lisanssız/kayıt dışı
faaliyette bulunulmamasının temini
hususunda piyasa oyuncularının
gözetimi ve denetimine ilişkin
çalışmalar yapılacaktır.
Denetim sonuçları
EPDK, İçişleri
Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, Gümrük
Müsteşarlığı
EPDK
2008