Page 130 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

57
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
27
AMAÇ 1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK
Hedef 2. Gönüllü Uyumu Artırmak
Broşür/Rehber Hizmetleri kapsamında,
1. Mevcut broşürlerle ilgili gelen taleplerin
uygun zamanda karşılanması,
Basılmış broşürlerle
ilişkili olarak gelen
taleplerin broşürlerin
hazır olması halinde
2 işgünü içinde,
stoklarda olmaması
halinde 1 ay içinde
karşılanması
GİB
GİB
2008-2010
2. Özellik teşkil eden konularda tespit edilen
broşürlerin hazırlanması ve basımının uygun
bir süreçte sağlanması,
Belli bir
konuda broşür
hazırlanmasına
ihtiyaç duyulduğunda
broşürün 2 ay içinde
çıkarılması
3. Mevzuat değişikliklerin düzenli olarak
takip edilmesi ve değişiklikler doğrultusunda
güncelleştirmelerin en kısa sürede yapılması
sağlanacaktır.
Mevzuat değiştikten
sonra basılmış
olan broşürlerin
mevzuat değişiklik
tarihini takip eden
1 hafta içinde
elektronik ortamda
güncellenmesi
GİB
GİB
2008-2010
28
Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla
mükelleflerin vergisel sorularına cevap
verilmeye devam edilecek olup, ayrıca
VİMER’ in www.gib.gov.tr adresinde verilen
hizmetlerle ilgili olarak mükelleflerin öneri
ve şikayetlerini iletmeleri için İnternet Destek
Hattı olarak kullanılması sağlanacaktır.
Yapılan telefon görüşmeleri sonunda
mükellefe mükellef memnuniyet anketi
uygulanacak ve sonuçları değerlendirilecektir.
(Vergi İletişim Merkezinde yıllık olarak
ortalama 200.000 mükellefe hizmet verilmesi,
Vergi İletişim Merkezini arayan mükelleflerin
en az %85’inin verilen hizmetten memnun
kalması)
Mükellef
memnuniyeti yüzdesi
Vergi İletişim
Merkezine yapılan
başvuru sayısı