Page 131 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

58
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
29
AMAÇ 1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK
Hedef 2. Gönüllü Uyumu Artırmak
Mükellef Hizmetleri Merkezi pilot uygulaması
tamamlanacak ve standartlar belirlenecektir.
(Mükellef Hizmetleri Merkezinde yıllık olarak
ortalama 1.000 mükellefe hizmet verilmesi,
Mükellef Hizmetleri Merkezine başvuran
mükelleflerin en az %85’inin verilen hizmetten
memnun kalması)
Mükellef Hizmetleri
Merkezine yapılan
başvuru sayısı
GİB
GİB
2008
Mükellef
memnuniyeti
yüzdesi
30
KMS Projesinin tanıtımı yapılacak, haber
aboneliği, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik
paracezaları sorgulama hizmeti uygulamaya
geçirilecek ve KMS yoluyla verilen hizmetlerin
yaygınlaştırılması amacıyla proje takip dilecektir.
(Proje kapsamında, cari ve geçmiş yıllar motorlu
taşıtlar vergisi ile trafik para cezaları sorgulama
hizmetinin başlatılması, sorgulama sayısının
yaklaşık yıllık ortalama 100.000 adet olarak
gerçekleşmesi, haber aboneliği hizmetinden
yararlanan abone sayısının 1.000’e ulaşması
beklenmektedir.)
KMS yoluyla
yapılan sorgulama
sayısı
GİB
GİB
2008
Haber aboneliği
sayısı
31
Gönüllü uyumu teşvik etmek amacıyla hizmet
kalitesi sürekli olarak artırılacak ve yeni hizmet
kanalları uygulamaya geçirilecektir. İnternet
sayfası ile ilgili olarak gelen öneriler alınacak,
değerlendirilecek ve öneriler doğrultusunda
internet hizmetlerinin revizyon çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
İnternet sayfasına
erişim sayısı
GİB
GİB
2008-2010
E-posta
bilgilendirme
abonesayısı
Mükellef
memnuniyeti
yüzdesi