Page 136 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

63
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
47
AMAÇ 2. DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE
YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK
Hedef 1. Denetim Kapasitesini Geliştirmek
İncelenecek mükelleflerin seçiminde
kullanılan risk analizine dayalı modelin
geliştirilmesi çerçevesinde serbest meslek
erbabı mükelleflerin seçimi ve denetimi
gerçekleştirilecektir.
İncelenen mükellef sayısı GİB
GİB
2008
Tespit edilen matrah
farkı/kesilen ceza
48
İncelenecek mükelleflerin seçiminde
kullanılan risk analizine dayalı modelin
geliştirilmesi çerçevesinde potansiyel
mükellefler ile gerçekve tüzel kişi
mükelleflerde kayıt dışı hasılata yönelik
olarak denetimler gerçekleştirilecektir.
İncelenen mükellef sayısı GİB
GİB
2008
Tespit edilen matrah
farkı/kesilen ceza
49
Denetim performansının ve
sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi
ve değerlendirilmesine yönelik sistemin
güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergi
incelemesi ve denetimlerin sonuçları
periyodik olarak alınacak ve
değerlendirilecektir.
İncelenen mükellef sayısı GİB
GİB
Sürekli
Tarhı gereken vergi
Kesilmesi gereken ceza
50
Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla ihbar ve
şikayetlerin alınmaya başlanması ve
illerde faaliyet gösteren Alo Maliye 189
ihbar hattının kapatılması
gerçekleştirilecektir. Alınan ihbar ve
şikayetlerin ilgili yerlere gönderilmesi
vekontrolü sağlanacaktır.
Gelen ihbar sayısı
GİB
GİB
2008-2010
İhbarlara ilişkin olarak
yapılan işlem süresi
51
Elektronik Defter projesi-Mükelleflerin
tutmak zorunda oldukları defterlerin
elektronik ortamda oluşturulması,
onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki
ve teknik altyapı oluşturulacaktır.
Elektronik ortamda
düzenlenen defter sayısı
GİB, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı
GİB
2009