Page 138 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

65
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
55
AMAÇ 2. DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE
YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK
Hedef 1. Denetim Kapasitesini Geliştirmek
Yüksek Riskli Mükellefler Matrisleri
değerlendirilerek burada yer alan
mükellefler ile bu mükelleflerin yoğunlaştığı
sektörlerde diğer vergi inceleme birimleri
ile ortak bir program dahilinde vergi
incelemeleri yapılacaktır.
Yüksek Riskli
Mükellefler Matrisinden
hareketle yapılan vergi
inceleme sayısı
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu, Hesap
Uzmanları Kurulu),
GİB
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu, Hesap
Uzmanları Kurulu),
GİB
Sürekli
Bulunan matrah farkı
ve buna bağlı olarak
gerçekleşen tahsilat
tutarı
56
Maliye Teftiş Kurulu Vergi Daireleri Denetim
Bilgi Sistemi (MTK VEDEBİS) ve
GİB Bilgi İşlem Merkezi imkanları
kullanılmak suretiyle yapılacak “e-teftiş”
uygulamalarıyla vergi dairelerinin kayıtdışı
işlemi olma ihtimali yüksek görülen
mükellefler ve sektörler üzerinde cari
denetim yapılması yönündeki çalışmalarının
merkezden koordine edilmesi sağlanacaktır.
Yaygın ve yoğun
denetim ve yoklama
sayılarında artış
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu), GİB
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu), GİB
Sürekli
Denetim yapılan
mükelleflerin cari
dönem matrahlarında
önceki dönem
matrahlarına göre artış
Paravan işletmelerin
tespit edilme
sayılarında artış
57
Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu
ve Hesap Uzmanları Kurulu internet
sitelerinde kayıtdışı istihdam ve işlemlere
ilişkin ihbar ve şikayetlerin GİB üzerinden
alınmasına ilişkin gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.
Maliye Teftiş Kurulu,
Hesap Uzmanları
Kurulu ve GİB
internet sitesinde
gerekli düzenlemenin
yapılması
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu, Hesap
Uzmanları Kurulu),
GİB
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu, Hesap
Uzmanları Kurulu),
GİB
2009
58
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele
kapsamında, kamu kurum ve
kuruluşlarından vergi mevzuatı konusunda
gelen eğitim talepleri GİB tarafından
değerlendirilerek eğitim programları
düzenlenecektir.
Düzenlenen eğitim
sayısı
GİB
GİB
2008-2010