Page 140 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

67
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
62
AMAÇ 2. DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE
YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK
Hedef 1. Denetim Kapasitesini Geliştirmek
Kaçakçılıkla mücadelede kullanılacak
yeni yöntem ve teknoloji araştırılarak
geliştirilecektir.
Teknik kapasitenin
geliştirilmesi
Gümrük
Müsteşarlığı,
İçişleri Bakanlığı
Gümrük
Müsteşarlığı
Sürekli
63
Yerel risk analizi çalışmalarına yönelik
proje çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Proje fişi hazırlanması
Gümrük
Müsteşarlığı
Gümrük
Müsteşarlığı
Sürekli
64
POS cihazlarının yazar kasa niteliğine
kavuşturulmasına yönelik fizibilite, teknik
gereksinimler ve yeterlilik, uygulanabilirlik
incelemeleri gerçekleştirilecek;
inceleme çalışmaları sonuçlarına göre
uygulanabilirlik çerçevesinde yasal
düzenlemeler yapılacaktır.
BDDK, GİB
BDDK
2008-2009
65
Banka kartı ve kredi kartı kullanımında
faydalanılan alt yapının, güvenlik
ihtiyaçlarını karşılama açısından
iyileştirilmesini temine yönelik mevzuat
çalışmaları yapılacaktır. (İyileştirici
önlemlerin, alt yapı geçişlerinin zaman
alıcı olması hususu göz önünde
bulundurularak verilecek geçiş süresi
nedeniyle 2010, 2011 yıllarında etkilerini
göstermeye başlaması beklenmektedir.)
BDDK
BDDK
2008
66
Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri
bünyesinde yerinde denetim yapan Sosyal
Güvenlik Kontrol Memurları sayısının
artırılması ve bunlara eğitim verilerek daha
etkin denetim yapmaları sağlanacaktır.
(2008 yılı Haziran ayından itibaren
başlatılan uygulama 2009 yılı Temmuz ayı
itibariyle tamamlanacaktır.
Kayıt dışı istihdamda
azalmaoranı
SGK
SGK
2008