Page 143 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

70
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
76
AMAÇ 2. DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE
YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK
Hedef 2. Veri Tabanı Paylaşımı
Kaçakçılıkla mücadeledeki kuruluşlarla veri
paylaşımı ve işbirliğine ilişkin mutabakat
zaptları imzalanacaktır.
İmzalanan
protokol sayısı
Gümrük
Müsteşarlığı,
İçişleri Bakanlığı
Gümrük
Müsteşarlığı
2008-2009
77
İthalatçı, ihracatçı, taşıma şirketi, gümrük
müşaviri, bankalar ve resmi kurumların
kullanımına açık olan Gümrük Veri Ambarı
Sisteminin kullanıcı sayısı artırılacaktır.
Kullanıma açılan
kurum/kuruluş sayısı
Gümrük
Müsteşarlığı
Gümrük
Müsteşarlığı
Sürekli
78
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan
işlemlerden, Kurum tarafından potansiyel
sigortalı sayılabilecek kişilere ilişkin bilgiler
manuel veya manyetik ortamda alınarak,
Kuruma kayıtlı olup olmadıkları tespit
edilecektir. (2009 yılı Nisan ayında
başlayacak olup, 2009 Ekim ayı içinde
tamamlanacaktır.)
Kuruma kayıtlı
bulunmayanlardan
kayıt altına alınan
sigortalı sayısı
SGK
SGK
2008-2009
79
Kayıt dışı istihdam ile mücadelede sektörel
analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı ve
rehberlik misyonunu da üstlenen denetimin
sağlanması amacıyla, Sosyal Güvenlik
Kurumu bilgi işlem veri tabanı ve belirlenen
diğer Kamu Kurumlarının (Maliye Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ulaştırma
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Enerji Bakanlığı, TUİK, Sendikalar ve Meslek
Kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) bilgi
işlem veri tabanı paylaşımından oluşacak
bilgi bankası
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
bünyesinde kurulacaktır.
2010 yılı sonuna
kadar, kayıt dışı
istihdamla mücadele
açısından diğer kamu
kurumlarında bulunan
bilgilerin hazırlanacak
bilgisayar programı
aracılığı ile SGK
sistemine aktarılması,
çapraz kontrollerin
sistematik bir şekilde
yapılabilir hale
getirilmesi
SGK
SGK
2008-2010