Page 146 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

73
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
87
AMAÇ 3. KURUMSAL VE TOPLUMSAL MUTABAKATI SAĞLAMAK VE GÜÇLENDİRMEK
Hedef 1. Kurumsal İşbirliğini Sağlamak, Güçlendirmek ve Devam Ettirmek
Kayıt dışılığın yoğun olduğu akaryakıt
ürünlerine yönelik olarak kurumlarla
işbirliğinin artırılması amacıyla, EPDK ile
denetim konusunda işbirliği yapılacaktır.
Yapılan ortak denetim
sayısı
GİB, EPDK
GİB
2008-2009
88
Kayıt dışılığın yoğun olduğu alkol ve tütün
ürünlerine yönelik olarak kurumlarla
işbirliğinin artırılması amacıyla, TAPDK ile
denetim ve idari düzenlemeler konusunda
işbirliği yapılacak ve ortak denetim sonuçları
izlenecektir.
Yapılan ortak denetim
sayısı
GİB,TAPDK
GİB
2008-2009
Yapılan idari
düzenleme sayısı
89
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
çerçevesinde bilgi ve deneyimler diğer
kurum ve kuruluşlarla paylaşarak vergi
mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan
sorunlara çözümler bulunmasına katkı
sağlanacaktır.
Bu çerçevede yapılan
toplantı sayısı
Maliye Bakanlığı
(Hesap Uzmanları
Kurulu)
Maliye Bakanlığı
(Hesap Uzmanları
Kurulu)
Sürekli
90
Kayıtdışı ekonomi ile mücadelede
kurumlararası işbirliği ve koordinasyon
kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Maliye
Teftiş Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlarla
(Adalet Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı,
SGK, GİB, HUK, MASAK, EGM-KOM,
JGK-KOM, ve diğer bakanlık teftiş kurulları)
toplantı ve atölye çalışmaları yapılacaktır.
Düzenlenen toplantı ve
atölye çalışması sayısı
Maliye Teftiş
Kurulu,
- Adalet Bakanlığı,
- Gümrük
Müsteşarlığı,
- SGK,
- GİB,
- HUK,
- MASAK,
- EGM-KOM,
- JGM-KOM,
- İlgili diğer
bakanlıkların teftiş
kurulları
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
Sürekli