Page 147 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

74
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
91
AMAÇ 3. KURUMSAL VE TOPLUMSAL MUTABAKATI SAĞLAMAK VE GÜÇLENDİRMEK
Hedef 1. Kurumsal İşbirliğini Sağlamak, Güçlendirmek ve Devam Ettirmek
Tütün mamulü ve alkollü içkilere ilişkin
TAPDK koordinasyonunda oluşturulan
Ortak Eylem Planı uygulamaya konulacak ve
sonuçlar sürekli olarak izlenecektir.
Piyasada yer alan
bandrolsüz ve
uygun olmayan
bandrollü ürünler ile
mücadelenin daha
etkin yapılması ve
dolayısıyla tütün
mamulü ve alkollü
içkilerde kayıt dışılığın
azaltılması
TAPDK, İçişleri
Bakanlığı, (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı,
Sahil Güvenlik
Komutanlığı), GİB,
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Gümrük
Müsteşarlığı,
Denizcilik
Müsteşarlığı
TAPDK
2008-2010
92
AB müzakere sürecinde adalet, özgürlük
ve güvenlik faslı çalışmaları arasında yer
alan ve Müsteşarlığımız ile İçişleri Bakanlığı
arasında yapılması öngörülen “Kaçakçılıkla
Mücadelede Gümrük İşbirliği Protokolü”
imzalanacaktır.
Protokol imzalama
tarihi
Gümrük
Müsteşarlığı,
İçişleri Bakanlığı
Gümrük
Müsteşarlığı
2008
93
Ulusal marker sonuçları ilgili kuruluşlarla
paylaşımı neticesinde etkin bir denetim
sağlanacaktır.
İşaretlenen akaryakıt,
kullanılan ulusal
markere ilişkin veriler
sonucunda elde edilen
denetim sonuçları
EPDK, TÜBİTAK,
İlgili Lisans
Sahipleri
EPDK
Sürekli
94
Kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda
kamu kurum kuruluşları ile işbirliği içerisinde
alınan ve alınacak olan bilgi ve belgelerden,
manuel olarak alınanların, Kuruma açılacak
internet servis aracılığıyla manyetik ortamda
alınması sağlanacaktır. (2008 yılı Temmuz
ayında başlatılan çalışma 2009 yılı Ekim
ayında tamamlanacaktır.)
Kurumlar arası işbirliği
yoluyla kayıt dışı
istihdamın asgari
seviyeye indirilmesi
ve işyeri ve sigortalı
sayıları ile prim tahsilat
oranlarının artırılması
SGK
SGK
2008-2009