Page 148 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

75
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
95
AMAÇ 3. KURUMSAL VE TOPLUMSAL MUTABAKATI SAĞLAMAK VE GÜÇLENDİRMEK
Hedef 2. Eğitim ve Tanıtım Yoluyla Toplumsal
Mutabakatı Sağlamak ve Güçlendirmek
Toplumumuzun vergilendirilmeye
ilişkin tutum ve algılamalarının olumlu
yönde değiştirilmesi ile çocuklarda ve
genç nüfusta vergi bilincinin artırılması
amacıyla, ilköğretim ve ortaöğretim
öğrencilerinin katılabilecekleri resim, şiir,
afiş, kompozisyon ve slogan dallarında
yarışmalar düzenlenecektir. (Tüm illerden
her branşta (resim, şiir, afiş, kompozisyon
ve slogan) katılımın sağlanması
amaçlanmaktadır.)
Yarışmaya katılan
öğrenci sayısı
GİB
GİB
2008-2010
96
VerGİBilir Projesi kapsamında, pilot
uygulama olarak Ankara’da bulunan
ilköğretim okullarında eğitime başlanacak
ve projenin ilköğretim okulları 6, 7 ve 8.
sınıflarda uygulanmasına ilişkin hazırlıklar
başlatılacaktır. (2008 yılı eğitim döneminde
Ankara’da bulunan okullarda tüm 3, 4
ve 5. sınıf öğrencilerinin eğitimlerinin
tamamlanması planlanmaktadır.)
Eğitime katılan okul ve
öğrenci sayısı
GİB
GİB
2008-2010
97
Kayıt dışı ekonomiye ilişkin olarak toplumsal
ve kurumsal bilinci sağlamak ve
güçlendirmek amacıyla, kayıt dışı
ekonomiyle mücadele eylem planınına
yönelik tanıtım kampanyası başlatılacaktır.
GİB
GİB
2008-2010