Page 15 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

5
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Grafik 1: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü - Ülkeler Arası Karşılaştırma
Kaynak: Size and Measurement of the Informal Economy in 110 Countries Around the World, Friedrich Schneider, 2002
Yunanistan
İtalya
Belçika
Portekiz
İspanya
Norveç
İsveç
Finlandiya
Danimarka
Almanya
İrlanda
Fransa
Hollanda
İngiltere
Avusturya
İsviçre
Türkiye
Ortalama
28,6
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
27,0
23,2
22,6
22,6
19,1
19,1
18,3
18,2
16,3
15,8
15,3
13,0
12,6
10,2
8,8
32,1
18