Page 21 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

11
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Tablo 5 : 2006 Sonu İtibariyle Kayıtlı Ve Kayıt Dışı Çalışanların Sektörel Görünümü İle Oransal Boyutu
TOPLAM
Tarım, ormancılık, avcılık ve
balıkçılık
Madencilik
ve taş ocakçılığı
İmalat sanayi
Elektrik,
gaz ve su
İnşaat ve bayındırlık işleri
Toptan ve parakende ticaret,
lokanta ve oteller
Ulaştırma, haberleşme ve
depolama
Mali
kurumlar, sigorta, taşınmaz
mallara ait işler
Toplum hizmetleri sosyal ve
kişisel hizmetler
TOPLAM
Toplam
22.330 6.088
128 4.186
93 1.267 4.730 1.163 1.011 3.665
Ücretli veya maaşlı
11.017
114
116 3.343
93
385 2.332
631 786 3.217
Yevmiyeli
1.600
416
7
137
0
606
184
80
20
150
İşveren veya kendi hesabına
6.447 2.804
4
616
0
259 1.861
430 193
280
Ücretsiz aile işçisi
3.266 2.754
2
90
0
17
352
21
12
18
KAYITLI
Toplam
11.503
769
108 2.845
90
479 2.693
699 813 3.007
Ücretli veya maaşlı
8.479
59
106 2.446
90
279 1.514
459 671 2.855
Yevmiyeli
144
7
0
19
0
74
18
5
3
15
İşveren veya kendi hesabına
2.719
643
2
359
0
122 1.095
230 134
134
Ücretsiz aile işçisi
160
60
0
20
0
4
66
4
4
3
KAYITLI
DEĞİL
Toplam
10.827 5.319
20 1.341
3
788 2.037
464 198
658
Ücretli veya maaşlı
2.538
55
10
897
3
106
818
172 115
362
Yevmiyeli
1.456
408
6
118
0
532
166
75
16
134
İşveren veya kendi hesabına
3.728 2.162
2
257
0
137
766
200
58
146
Ücretsiz aile işçisi
3.106 2.694
2
70
0
13
287
17
8
16
KAYIT DIŞI
İSTİHDAM
ORANI
(%)
Toplam
48,5
87,4
15,8
32
3
62,2
43,1
39,9 19,6 17,9
Ücretli veya maaşlı
23
48,2
8,8 26,8
3
27,5
35,1
27,3 14,6 11,2
Yevmiyeli
91
98,2
98,7 85,8
0
87,7
90,3
93,4 84,2 89,7
İşveren veya kendi hesabına
57,8
77,1
50,7 41,7
0
53
41,2
46,4 30,3 52,2
Ücretsiz aile işçisi
95,1
97,8
100 77,8
0
76,2
81,4
79 65,9 85,6