Page 27 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

17
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Tablo 8: Banka ve Kredi Kartı ile Gerçekleştirilen İşlemlerin Ekonomi İçerisindeki Ağırlığı
Tutar(Milyon YTL)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kredi kartı ile alışveriş cirosu (*)
12.679 22.609 36.065 59.035 78.042 99.082 128.787
Banka kartı ile alışveriş(**)
-
223
343
629
1.139
1.902
2.855
Banka kartı ile nakit çekme(**)
-
32.714 46.941 68.602 89.178 108.794 128.335
Özel nihai tüketim harcamaları(***)
128.513 184.036 239.586 284.631 328.561 382.757 425.795
GSYİH(****)
240.224 350.476 454.781 559.033 648.932 758.391 854.480
Oranlar (%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kredi kartı ile alışveriş/Özel nih.tük.
9,9
12,3
15,1
20,7
23,8
25,9
30,2
Banka kartı ile alışveriş/ Özel nih.tük.
-
0,1
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
Banka kartı ile nakit çekme/Özel nih.tük.
-
17,8
19,6
24,1
27,1
28,4
30,1
Kredi kartı ile alışveriş/GSYİH
5,3
6,5
7,9
10,6
12,0
13,1
15,0
Banka kartı ile alışveriş/GSYİH
-
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
Banka kartı ile nakit çekme/GSYİH
-
9,3
10,3
12,3
13,7
14,3
14,9
(*) Visa/Master kart ve diğer kredi kartlarının yurt içi kullanım cirosunu göstermekte olup, turistlerin kullanımı da dâhildir.
(**) Yerli ve yabancı kartların yurt içi kullanımıdır.
(***) Cari fiyatlarla 1987 bazlı seridir. 2007 yılı rakamı ilk üç çeyrek için gerçekleşme, dördüncü çeyrek için tahmin rakamına dayanmaktadır.
(****) Cari fiyatlarla 1998 bazlı seridir. 2007 yılı rakamı ilk üç çeyrek için gerçekleşme, dördüncü çeyrek için tahmin rakamına dayanmaktadır.
Kaynak: DPT Müsteşarlığı, TÜİK, Bankalararası Kart Merkezi (BKM)