Page 29 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

19
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Tablo 9: Kurum ve Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi OECD Ülkeleri Karşılaştırması (2007)
Ülke
Merkezi
Hükümet
Kurumlar
Vergisi
Oranları
Ayarlanmış
Merkezi
Hükümet
Kurumlar
Vergisi
Oranları
Yerel İdareler
Kurumlar
Vergisi
Oranları
Birleştirilmiş
Kurumlar
Vergisi
Oranları
Hedeflenmiş
Kurumlar
Vergisi
Oranları
6
Avustralya
30,0
30,0
30,0
E
Avusturya
25,0
25,0
25,0
H
Belçika
33.99 (33.0)
33,99
33,99
E
Kanada
22.1 (21.0)
22,1
14,0
36,1
E
Çek Cumhuriyeti
24,0
24,0
24,0
E
Danimarka
25,0
25,0
25,0
H
Finlandiya
26,0
26,0
26,0
H
Fransa
34,43
34,43
34,4
E
Almanya
26.375 (25.0)
21,9
17,01
38,9
H
Yunanistan
25,0
25,0
25,0
B
Macaristan
20,0 (16,0)
20,0
20,0
E
İzlanda
18,0
18,0
18,0
H
İrlanda
12,5
12,5
12,5
E
İtalya
33,0
33,0
33,0
H
Japonya
30,0
27,98
11,56
39,54
E
Kore
25,0
25,0
2,5
27,5
E
Luksemburg
22.88 (22.0)
22,88
7,5
30,4
E
Meksika
28,0
28,0
28,0
E
Hollanda
25,5
25,5
25,5
E
Yeni Zellanda
33,0
33,0
33,0
H
Norveç
28,0
28,0
28,0
E
Polanya
19,0
19,0
19,0
B
Portekiz
25,0
25,0
1,5
26,5
E
Slovakya
19,0
19,0
19,0
H
İspanya
32,5
32,5
32,5
E
İsveç
28,0
28,0
28,0
H
İsviçre
8,5
6,69
14,64
21,32
H
Türkiye
20,0
20,0
20,0
H
İngiltere
30,0
30,0
30,0
E
Amerika
35,0
32,7
6,57
39,3
E
E:
Evet
H:
Hayır
B:
Belirsiz
Kaynak: KPMG, Kurumlar Vergisi Oranları Araştırması