Page 32 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

22
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Grafik 8: Vergi İndirimine Yönelik Düşünceler
Kaynak: Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Eğilimleri Araştırması 2007(GİB)
Grafik 8’de görüldüğü üzere, mükelleflerin büyük bir çoğunluğu vergi oranlarında yapılacak
indirimlerin vergi ödemeyi teşvik edeceğini düşünmektedir.
Grafik 9: Vergi Çeşitlerine Yönelik Düşünceler
Kaynak: Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Eğilimleri Araştırması 2007(GİB)
Grafik 9’da görüldüğü üzere, mükelleflerin büyük bir çoğunluğu ödemeleri gereken vergi çeşidinin
azaltılmadığını düşünmektedir.
Vergi Oranlarında Yapılacak İndirimlerin Vergi Ödemeyi Teşvik
Edeceğini Düşünüyorum
Kesinlikle
katılmıyorum Katılmıyorum Ne katılıyorum
ne katılmıyorum Katılıyorum Tamamen
katılıyorum
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2,5
6,3
19,5
37,2
34,5
Son Yıllarda Mükelleflerin Ödemesi Gereken Vergi Çeşidinin
Azaltıldığını Düşünüyorum
Kesinlikle
katılmıyorum Katılmıyorum Ne katılıyorum
ne katılmıyorum Katılıyorum Tamamen
katılıyorum
40
35
30
25
20
15
10
5
0
24,5
36,3
18,8
12,7
7,7