Page 37 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

27
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Tablo 11: Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
01.01.2008 - 30.06.2008
SSK KAZANÇ ALT SINIRI (YTL/AY)
608,40
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI
(YTL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI
(YTL/AY)
ASGARİ ÜCRET
608,40 ASGARİ ÜCRET
515,40
SSK PRİMİ %14
85,18 SSK PRİMİ %14
72,16
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
6,08 İŞSİZLİK SİG.FONU %1
5,15
GELİR VERGİSİ %15
31,94 GELİR VERGİSİ %15
20,08
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
45,63 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
45,63
DAMGA VERGİSİ %06
3,65 DAMGA VERGİSİ %06
3,09
KESİNTİLER TOPLAMI
126,85 KESİNTİLER TOPLAMI
100,48
NET ASGARİ ÜCRET
481,55 NET ASGARİ ÜCRET
414,92
İŞVERENE MALİYETİ (YTL/AY)
İŞVERENE MALİYETİ (YTL/AY)
ASGARİ ÜCRET
608,40
ASGARİ ÜCRET
515,40
SSK PRİMİ %19.5 (İşv. Payı)
100,50
SSK PRİMİ %19.5 (İşv.Payı)
118,64
İŞSİZLİK SİG.FONU
(İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (%1)(1)
0,93
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU %2
10,31
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU %2
12,17
İŞSİZLİK SİG.FONU
(İşveren Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (%2)(2)
1,86
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (%14 +%19.5)(3)
31,16
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
739,21
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI
(1)+(2)+(3)
33,95
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
660,16
Çalışanların net ücretleri ile çalışanları istihdam etmenin maliyeti arasındaki farkı ifade eden “vergi
makası”, gelir vergisi ile çalışan ve işverenlerin sosyal sigorta katkılarından oluşmaktadır. Ülkemizde
istihdam üzerindeki vergi makası, toplamda %42,7 ‘dir (Tablo 12). Kayıt dışılığı teşvik eden bu yapının
değiştirilmesi için istihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yükünün azaltılması gerekmektedir. Vergi
makasının büyüklüğü gelir vergisi oranının yüksekliğinden daha çok sosyal güvenlik katkı paylarının
yüksekliğinden kaynaklanmaktadır.