Page 66-67 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

EYLEM
NO
AMAÇ
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESĠ
SORUMLU
KURULUġLAR
KOORDĠNATÖR
KURULUġ
TAKVĠM
20
Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Yapı kooperatifçiliği sektöründeki aktörler
kayıt altına alınacak ve izlenecektir.
Ticaret siciline tescil edilmiş kooperatif
sayısı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Türkiye Belediyeler
Birliği
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Mayıs
2012
Kooperatif yöneticileri, üyeleri ve
kooperatiflere iş yapan müteahhitlerin
sayısı
21
İnşaat sektöründeki Yapı Malzemeleri
Üreticileri ve Onaylanmış Kuruluşlar “Yapı
Malzemeleri Denetim Sistemi” (YMDS) ile
kayıt altına alınacak ve izlenecektir.
YMDS ile kayıt altına alınan yapı
malzemeleri üreticileri ve onaylanmış
kuruluşların sayıları
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Temmuz
2012
22
Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak
iş ve işlem yapan EVD ve SMM şirketleri
kayıt altına alınacak ve izlenecektir.
Enerji
verimliliği
faaliyetlerinde
bulunan, kayıt altına alınan ve izlenen
Enerji
Verimliliği
Danışmanlık
Şirketleri
ve
Serbest
Müşavir
Mühendislerin sayısı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Ocak
2012
BEP-TR sistemine girmeye yetki almış
tüm EVD ve SMM şirketlerinin sayısı
23
İnşaat sektöründe yapı denetim kuruluşları
ile sektördeki diğer aktörlerin faaliyetleri
kayıt altına alınacak ve izlenecektir.
Yapı denetim kuruluşlarının sayısı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
(Mahallî İdareler
Genel Müdürlüğü)
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Nisan
2012
İzlenen ve denetlenen diğer aktörlerin
(yapı denetim elemanları, şantiye
şefleri, müteahhitlik firmalarının yaptığı
işler vs.) sayısı