Page 68-69 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

EYLEM
NO
AMAÇ
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESĠ
SORUMLU
KURULUġLAR
KOORDĠNATÖR
KURULUġ
TAKVĠM
24
Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
İnternet yoluyla kredi kartı kullanılarak
yurtdışından yapılan alışverişler izlenecek
ve Gümrük Mevzuatı ile tanınan muafiyet
hükümlerini ihlâl eden ticarî nitelikteki
muameleler tespit edilecektir.
Protokol imzalama tarihi
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Bankalararası Kart
Merkezi
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Aralık
2012
25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında tutulan
verilerden
kayıt
dışı
ekonomiyle
mücadeleye katkı sağlayacak olanlar tespit
edilecek ve bu verilerin takibine imkân
sağlayacak ortak bir veri ambarı sistemi
kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar sistemin
kurulması
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
EPDK
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Aralık
2013
26
Fuel oil, gazyağı ve nafta türlerinde ulusal
marker uygulamasına geçilecektir.
Ulusal marker uygulamasına geçilmesi
EPDK
EPDK
Ocak
2013
27
Kozmetik ürünler takip sistemi uygulamaya
konulacak
ve
bu
sistemin
diğer
sektörlerdeki ürünlere de uygulanabilirliği
araştırılacaktır.
2012 yılı sonuna kadar gerekli alt yapı
çalışmalarının tamamlanması
Sağlık Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
GİB
Sağlık Bakanlığı
2011-2013
2013 yılı sonuna kadar kozmetik
ürünlerde sistemin hayata geçirilmesi