Page 72-73 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

EYLEM
NO
AMAÇ
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESĠ
SORUMLU
KURULUġLAR
KOORDĠNATÖR
KURULUġ
TAKVĠM
31
Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Lisanslı
depo
işletmeleri,
yetkili
sınıflandırıcılar, ürün ihtisas borsası, tazmin
fonu ve diğer ilgili kuruluşlar arasında
çevrimiçi bilgi sistemi kurulacaktır.
Sisteme entegre olan birim sayısı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
2011-2013
Lisanslı depoculuğa konu tarım ürünleri
ticaretindeki (ürün bazında) işlemlerin
kayıt içine çekilme oranının her yıl bir
öncekinden yüksek olması
Lisanslı depoculuğa konu tarım
ürünlerinin gerçek değerleri üzerinden
iç ve dış piyasada pazarlanmasının
sağlanması
Lisanslı depoculuğa konu tarım
ürünlerinin kaliteli üretimine teşvikin
sağlanması
Ellerinde ürün senedi bulunduranların
ileride olası fiyat farklılıklarından
korunmalarının sağlanması
Ellerindeki ürün senedi vasıtasıyla
işletmelerin ürün ihtiyacını garanti
altına alması
Senetleri teminat olarak kullanarak
bankalardan kredi sağlanması
32
Araçların imalat veya ithalatından, kayıt ve
tescil edildiği tüketiciye ulaşım safhasına
kadar takibine imkân veren bir sistem
kurulacaktır.
Sistemin belirlenen takvim içinde
hayata geçirilmesi
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)
GİB
GİB
Aralık
2012