Page 78-79 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

EYLEM
NO
AMAÇ
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESĠ
SORUMLU
KURULUġLAR
KOORDĠNATÖR
KURULUġ
TAKVĠM
38
Amaç 4: Veri Tabanı PaylaĢımı
Serbest Bölgeler Uygulama Programının
ilgili mücadeleci kurumlara açılması
sağlanacaktır.
Dönemler itibariyle programın açıldığı
kurum sayısı
Ekonomi Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Haziran
2012
39
Dağıtıcı
şirketlerin
LPG
ithalatına,
ihracatına, alış ve satışına ilişkin verilerin
takibine imkân sağlayacak bir sistem
kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar sistemin hayata
geçirilmesi
EPDK
EPDK
Aralık
2013
40
Dağıtıcı
Bayi
Denetim
Sistemi
tamamlanacak, bu sistemdeki bilgilerin
EPDK bilgi sistemi tarafından alınması
sağlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarla
paylaşılacaktır.
Dağıtıcı
Bayi
Denetim
Sistemi
verilerinin EPDK bilgi sistemine
alınması ve paylaşımının sağlanması
EPDK
EPDK
Mayıs
2012
41
Merkezî Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS)
ilişkin merkezî veri tabanı oluşturulacak ve
kapsamı genişletilecektir.
Sisteme girilen yeni kayıt sayısı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
GİB
SGK
TÜİK
TOBB
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
2011-2013
Sisteme aktarılan geçmiş veri sayısı