Page 82-83 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

EYLEM
NO
AMAÇ
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESĠ
SORUMLU
KURULUġLAR
KOORDĠNATÖR
KURULUġ
TAKVĠM
45
Amaç 5: Toplumsal Farkındalığın Artırılması
Türkiye genelinde ilköğretim okullarının 3,
4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak
başlatılan
vergi
bilincini
geliştirme
eğitimlerine 6, 7 ve 8. sınıflar da dâhil
edilerek devam edilecek, ayrıca “vergi
bilinci” ve “iş ve sosyal güvenlik”
konularının Millî Eğitim müfredatına
eklenmesi sağlanacaktır.
3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik
yapılan eğitim faaliyeti sayısı
Millî Eğitim
Bakanlığı
GİB
SGK
GİB
2011-2013
6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik
yapılan eğitim faaliyeti sayısı
“Vergi Bilinci” ve “İş ve Sosyal
Güvenlik” dersinin müfredata dâhil
edilmesi
46
Ülkemizde
kayıt
dışı
ekonominin
büyüklüğü ölçülecek ve dönemler itibariyle
takibi sağlanacaktır.
Yıllara göre kayıt dışı ekonominin
büyüklüğündeki değişim
Kalkınma Bakanlığı
GİB
TÜİK
GİB
2011-2013
47
Kayıt dışılıkla mücadelede kamuoyunun
bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla
medya organları aracılığıyla tanıtım
çalışmaları yapılacaktır.
Yapılan çalışma sayısı
ÇSGB
GİB
SGK
GİB
2012-2013