Page 7 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yayın No: 87
Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010)
05.02.2009 tarih ve 27132 sayılı Resmi Gazetede 2009/3 sayılı
Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır.
www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr
Bu plana elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
Nisan 2009
Tel. : 0 312 415 32 58 • Faks : 0 312 415 28 21-22
e-posta : stratejikyonetim@gelirler.gov.tr