Page 84 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

ONUNCU KALKINMA PLANI
(2014
'
2018
)
KAYIT DIŞI EKONOMİNİN
AZALTILMASI PROGRAMI
EYLEM PLANI
Program Koordinatörü
Gelir İdaresi Başkanlığı