Page 92-93 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

15
Gayrimenkullerin rayiç bedel üzerinden işlem
görmesini sağlamak amacıyla, kurumlar arası
işbirliği yapılarak gerekli hukukî ve idarî alt yapı
oluşturulacak, ilgili kurumlardan ihtiyaç duyulan
veriler temin edilerek, sektöre yönelik etkin bir
analiz ve vergi denetim sistemi kurulacaktır.
GİB
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Türkiye
Belediyeler Birliği
Şubat 2015 -
Aralık 2016
Gayrimenkullerin alım ve satım değerlerinin rayiç değer
üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla gerekli hukukî
ve idarî alt yapı oluşturulacak, sektöre yönelik etkin bir
analiz ve denetim sistemi kurulacaktır.
16
İnşaat sektöründe, inşaatın başlangıcından nihai
teslim aşamasına kadar olan sürece ilişkin mevzuat
gözden geçirilecek ve kayıt dışılığa sebep olan
hususlar tespit edilerek, gerekli hukukî
düzenlemeler yapılacaktır.
GİB
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, SGK, Türkiye
Noterler Birliği
Şubat 2015 -
Aralık 2016
İnşaat sektöründeki faaliyetlerin imalat aşamasından nihai
kullanıcıya teslime kadar geçen süreçteki tüm aşamalar
gözden geçirilecek, elde edilen bulgular çerçevesinde
sektördeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için gereken
düzenlemeler yapılacaktır.
17
İnşaat sektöründe, projenin ilgili idarece
onaylanmasından itibaren takip edilmesine yönelik
gerekli sistem ve teknik altyapı oluşturulacaktır.
GİB
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, SGK, Türkiye
Belediyeler Birliği
Şubat 2015 -
Aralık 2016
İnşaat sektöründe, projenin onaylanmasından, tamamlanma
aşamasına kadar olan sürecin takip edilmesine yönelik
teknik bir altyapı kurulacaktır.
18
İnşaat sektöründe kayıt dışı çalışanların sosyal
güvenlik sistemine alınmasına yönelik gerekli
hukukî, idarî ve teknik altyapının oluşturulması
sağlanacaktır.
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
GİB, SGK
Şubat 2015 -
Aralık 2015
İnşaat sektöründe kayıt dışı istihdamın boyutu ve analizi
konusunda bir Akademik Danışma Kurulu oluşturulması gibi
çözümler de dâhil olmak üzere kayıt dışı istihdamın
önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler belirlenerek
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
19
Petrol ve LPG piyasalarının denetimi ile lisans
sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin
düzenlemeler gözden geçirilecek ve bu kapsamda
mevcut ve kurulacak olan işletmelerin tabi olacağı
esaslar yeniden belirlenecektir.
EPDK
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, GİB
Şubat 2015 -
Ekim 2015
Petrol ve LPG piyasalarının etkin denetimi amacıyla idarî
kapasitenin artırılması ve lisans sahiplerinin tabi olacağı
esasların gözden geçirilmesi hususlarında, gerekli mevzuat
değişiklikleri yapılacaktır.
20
Özel Tüketim Vergisi indirilmiş havacılık
yakıtlarında, lisans sahiplerinin alım, satım ve
teslimlerine ilişkin işlem ve süreçlere yönelik bir
takip sistemi oluşturulacaktır.
GİB
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı,Maliye
Bakanlığı,Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, EPDK
Şubat 2015 -
Temmuz 2015
Havacılık yakıtlarının teslim sürecinde, lisans sahiplerinin
alım, satım ve teslimlerine ilişkin tüm safhalar kavranarak,
gerekli takip sistemi kurulacaktır.