Page 94-95 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

21
Trafiğe tescilli kara taşıtlarına plaka numaralarını
da içeren kimlik birimi (etiket) takılarak, akaryakıt
pompalarının bu etiketleri okuyacak (alış-satış
bilgilerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar
üzerinden GİB Bilgi İşlem Merkezine on-line olarak
ulaşmasına imkân veren) ünitelerle donatılması
sağlanacaktır.
İçişleri
Bakanlığı
EPDK, GİB
Şubat 2015 -
Aralık 2017
Trafiğe tescilli taşıtlara plaka numaralarını da içeren birer
kimlik birimi takılacak, akaryakıt pompaları da bunları
okuyacak ünitelerle donatılacak ve akaryakıt pompalarına
bağlı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda kayıtlı bilgilerin
on-line olarak Gelir İdaresi Başkanlığı veri ambarına
ulaşması ve akaryakıt istasyonlarının akaryakıt alış ve
satışlarının izlenerek denetlenmesi suretiyle kayıp ve
kaçaklar önlenecektir.
22
Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve
deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün,
yükleme yerinden teslim mahalline kadar takibine
imkân sağlayacak bir sistem kurulacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı,
EPDK, GİB
Şubat 2015 -
Temmuz 2015
5015 sayılı Kanun kapsamında yurt içi taşımacılık yapan
akaryakıt tankerlerine gerekli cihazların takılıp yüke, araca
ve gidilecek yere ait bilgilerin sisteme girilerek mezkûr
bilgilerin tüm adlî kolluk birimlerinin erişimine açılarak,
akaryakıt sevkiyatları daha etkin denetlenecek ve amaç dışı
kullanımı engellenecektir.
23
Serbest bölgeler de dâhil olmak üzere, gümrük
kapıları ve iç gümrüklerin fizikî-teknik donanım ve
personel durumları ile yasal mevzuat ve
uygulamalar gözden geçirilerek, gümrük
idarelerinin kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği ve
verimliliği artırılacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
-
Şubat 2015 -
Haziran 2017
Gümrük kapıları ve iç gümrüklerin modernizasyonu ile bilgi
işlem alt yapısı, fiziksel yapılanma, teknik donanım ve
hukukî alt yapının gözden geçirilerek yenilenmesi
hedeflenmektedir.
24
Gümrük Antrepo Rejimi gözden geçirilerek kontrol
süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi
sağlanacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
-
Şubat 2015 -
Haziran 2017
Antrepo Rejiminin sağlıklı işleyebilmesi, suistimallerin
engellenmesi ve etkin bir kontrol mekanizması için gereken
düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması
öngörülmektedir.
25
"Hal Kayıt Sistemi"nin daha etkin ve verimli
kullanımına yönelik gerekli güncelleme ve
geliştirme çalışmalarına devam edilecek ve
Sistemin diğer bilgi sistemleriyle entegrasyonu
tamamlanacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Şubat 2015 -
Aralık 2015
İl müdürlükleri, belediyeler, toptancı hal yönetimleri ve
meslek mensuplarından Hal Kayıt Sisteminin kullanımına
yönelik alınan geri dönüşler çerçevesinde geliştirme
çalışmalarına devam edilecek ve özellikle kullanıcıların
beyanına dayalı çalışan Sistemde var olan bilgilerin, başta
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan
kayıt sistemleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca
kurulan kayıt sistemlerinde yer alan bilgiler ile kontrolünü
teminen gerekli entegrasyon çalışmaları yapılacaktır.