Page 106-107 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

51
Tarımsal destek uygulamalarına ilişkin belge
düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla
borsa müessesesinin ve borsalardaki tescil
işlemlerine yönelik otomasyon sistemlerinin etkin
bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, GİB, TOBB
Şubat 2015 -
Aralık 2016
Tarımsal destek uygulamalarına ilişkin belge düzeninin
sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla, alım satım işlemlerinin
ağırlıklı olarak doğrudan belge üzerinden tescil işlemlerinin
yapıldığı ticaret borsacılığı sisteminin işleyişinde yeni
düzenlemelere gidilmesi alıcı ve satıcıların bir araya
gelmesini, fiyatın serbest rekabet şartlarında oluşmasını ve
oluşacak bu fiyat ile alım satıma konu mal miktarının
belgelere aktarılmasını sağlayıcı altyapının ve otomasyon
sisteminin kurulmasına yönelik ilgili kurumlarla çalışma
yapılması öngörülmektedir.
4. Bileşen: Eğitici ve Kapsayıcı Yöntemlerle Toplumun Tüm Kesimlerinde Farkındalığın Artırılması
Politika 4.1: Toplumun ilgili tüm kesimlerinin bilinçlendirilerek kayıt dışılıkla mücadeleye aktif katılımlarının sağlanması
Eylem
No Eylem
Eylemden
Sorumlu
Kuruluş
Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç
-Bitiş Tarihi Açıklama
52
Kayıt dışılıkla mücadelede toplumun ilgili
kesimlerinin katılımı sağlanarak, farkındalık ve
bilinç artırma çalışmaları yapılacaktır.
GİB
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, SGK
Şubat 2015 -
Aralık 2017
Kayıt dışılıkla mücadelede kamuoyunun desteğini almak ve
bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla muhtelif mecralarda
farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
53
Çocuklar başta olmak üzere, toplumda vergi ve
sosyal güvenlik bilincini geliştirmek amacıyla görsel
medyada yer alan programlardan faydalanılacaktır.
GİB
SGK, RTÜK, TRT
Şubat 2015 -
Aralık 2017
TRT'nin çocuk ve gençlere yönelik TRT Çocuk ve TRT Okul
gibi kanallarında izlenme oranı (rating) yüksek çizgi film,
eğitici program ve dizilerde programın içeriğine uygun
olarak hazırlanan vergi bilincini geliştirmeye yönelik
senaryoların yayınlanması sağlanacak, benzer çalışmalar
diğer medya kuruluşlarıyla da yürütülecektir.