Page 110 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

Enerji ve madencilik sektöründe gerekli vergisel
analiz ve incelemelerin etkin bir biçimde
yapılabilmesi için lisans veya imtiyaz hakkı verilen
mükellefler ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine yönelik
bir sistem kurulacaktır.
"Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi" altyapısı kurularak
ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması için
ihtiyaç duyulan veri altyapısına destek verilecek;
59
Türkiye'nin gayrimenkul haritasının çıkarılması ve
değerleme verilerinin hazırlanması neticesinde bu
alandaki kamu gelir kaybının en aza indirilmesi
sağlanacaktır.
Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi icap
eden günlük müşteri listelerinin diğer ilgili
belgelerle birleştirilmesi sağlanacak ve verilerin
güvenliği dikkate alınarak, elektronik ortamda ilgili
kurumlarla paylaşılmasına yönelik hukukî alt yapı
oluşturulacaktır.
Tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla
TÜİK ile ortak yapılacak tarım sayımı sonucu "Tarım
61
Sayım İstatistiki" oluşturulacak ve söz konusu
istatistik ile "Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi"
arasında bağlantı kurulması sağlanacaktır.
Maliye
Bakanlığı
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
İçişleri
Bakanlığı
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı