Page 122 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

49
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
1
AMAÇ 1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK
Hedef 1. Kayıt İçi İstihdam Yaratma Potansiyelini Güçlendirmek
Maliye Teftiş Kurulu (MTK) internet sitesi
üzerinden yapılan kayıt dışı istihdam
ihbarlarının elektronik olarak SGK’ya
yönlendirilmesine yönelik MTK internet
sitesinde gerekli değişiklikler yapılacaktır.
Maliye Teftiş Kurulu
internet sitesinde
gerekli değişikliğin
tamamlanması
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
2008
2
Vergi Kanunlarında veya diğer Kanunlarda
vergiden kaçınma veya vergi kaçırmaya
ilişkin açıkların belirlenmesi ve bu açıkların
kapatılabilmesi için yapılacakların ortaya
konması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Kanunlarda yer alan
açıkların tespiti için
incelenen kanun
maddesi ve kanun
sayısı
Maliye Bakanlığı
(Hesap Uzmanları
Kurulu)
Maliye Bakanlığı
(Hesap Uzmanları
Kurulu)
2008-2009
Tespit edilen
hususlara yönelik
olarak yapılacaklara
ilişkin öneri sayısı
3
Maliye Teftiş Kurulu Programlarında vergi
dairesi teftişleri sırasında mükelleflerin iş ve
işlemlerini daha az zaman harcayarak ve daha
düşük maliyetle gerçekleştirmelerine yardımcı
olacak şekilde iş süreçlerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Mükelleflere zaman
ve maliyet tasarrufu
sağlayan süreç
iyileştirmelerine
ilişkin çalışma sayısı
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
2009-2010
4
26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” gereğince işveren prim paylarının
5 puanlık kısmının Hazine tarafından
karşılanması suretiyle işveren üzerindeki
maliyetin azaltılarak, işgücünün teşvik
edilmesi ve dolayısıyla kayıt dışı istihdamın
önlenmesi sağlanacaktır. (2008 yılı Haziran
ayında başlatılan uygulama 2009 yılı Temmuz
ayında tamamlanacaktır.)
Sigortalı sayısında
artış ve prim tahsilat
oranlarında artış
SGK
SGK
2008-2009
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008-2010)