Page 123 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

50
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
5
AMAÇ 1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK
Hedef 1. Kayıt İçi İstihdam Yaratma Potansiyelini Güçlendirmek
26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “ İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” gereğince 18-29 yaş ve kadın
sigortalı istihdam eden işyerleri için kademeli
olarakişveren prim hisselerinin işsizlik fonundan
karşılanması suretiyle genç işgücü ile kadınların
çalışmaya katılmalarının teşvik edilmesi
konusunda işveren maliyetlerinin düşürülmesi
ve dolayısıyla kayıt dışı istihdamın önlenmesi
sağlanacaktır. (2008 yılı Haziran ayında
başlatılan uygulama 2009 yılı Ekim ayında
tamamlanacaktır.)
Sigortalı sayısında
artış ve prim
tahsilat oranlarında
artış
SGK
SGK
2008-2009
6
26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “ İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” gereğince özürlü çalıştırmanın maliyeti
düşürülerek, kota dahilinde özürlü çalıştıran
işverenlerin prim hisselerinin Hazineceödenmesi,
yine, kota fazlası özürlü çalıştıranlar ile
zorunluluğu olmadığı halde özürlü çalıştıran
işverenlerin prim hisselerinin yarısının Hazinece
karşılanması suretiyle hem özürlü çalıştırmanın
teşvik edilmesi hem istihdamın artırılması
suretiyle dolaylı olarak kayıt dışı istihdamın
önlenmesi sağlanacaktır.(2008 yılı Haziran
ayında başlatılan uygulama 2009 yılı Ekim
ayında tamamlanacaktır.)
Sigortalı sayısında
artış ve prim
tahsilat oranlarında
artış
SGK
SGK
2008-2009