Page 124 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

51
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
7
AMAÇ 1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK
Hedef 1. Kayıt İçi İstihdam Yaratma Potansiyelini Güçlendirmek
26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “ İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” gereğince işyeri açılması prosedürünün
azaltılması ve bu konuda bürokratik işlemlerin
azaltılması suretiyle istihdamın teşvik edilmesi
ve dolaylı olarak kayıt dışı istihdamın önlenmesi
sağlanacaktır. (2008 yılı Haziran ayında
başlatılan uygulama 2009 yılı Ekim ayında
tamamlanacaktır.)
Sigortalı sayısında
artış ve prim
tahsilat oranlarında
artış
SGK
SGK
2008-2009
8
26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “ İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” gereğince ev işlerinde çalışan kadınların
isteğe bağlı sigorta primlerininyarısının
ödenmesi yoluyla sigortalı olmaları suretiyle
bu durumda olanların kayıt altına alınması
ve dolayısıyla kayıt dışı istihdamın önlenmesi
sağlanacaktır. (2008 yılı Haziran ayında
başlatılan uygulama 2009 yılı Temmuz ayında
tamamlanacaktır.)
Sigortalı sayısında
artış ve prim
tahsilat oranlarında
artış
SGK
SGK
2008-2009
9
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigorta Kanunu ile “kamu kurumları ile
bankalara, Kurumca belirlenecek işlemlerde
sigortalılıklarının kontrol edilmesi ve
Kurumabildirilmesi zorunluluğu”nun getirilmesi
suretiyle kayıt dışı istihdamın önlenecektir.(2008
yılı Temmuz ayında başlatılan uygulama 2009
yılı Temmuz ayında tamamlanacaktır.)
Sigortalı sayısında
artış ve prim
tahsilat oranlarında
artış
SGK
SGK
2008-2009