TESEV YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Değerlendirme Raporu –   /   26 Şubat 2015 Bu rapor, TESEV İyi Yönetişim Programı’nın Kalkınma ve Entegrasyon için Güneydoğu Avrupa Liderliği (SELDI) ağı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların bir ürünüdür. SELDI işbirliğinin ilk aşaması olan 2012 – 2014 dönemi eylem gündeminin bir sonucu olan bu rapor, Türkiye’de yolsuzluğun boyutlarına dair bilimsel veriler sunmanın yanı sıra, hâlihazırdaki kanuni uygulamalara, yolsuzlukla mücadelede bağımsız yargının önemine, yolsuzluğun ekonomiye olan etkilerine, sivil toplumun rolüne ve uluslararası işbirliğinin getirilerine değinmektedir. Yolsuzluğu mümkün kılan şartlara odaklanarak, yolsuzlukla mücadele konusunda olası uygulama önerileri sunmaktadır.

Raporu indirmek için tıklayınız…

Yolsuzlukla Mücadele – SELDI Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Bölgesel Değerlendirme Raporu –   /   18 Kasım 2014 Güneydoğu Avrupa’daki yolsuzluk sorunu, üzerine sıkça haber yapılan, toplumsal tartışmaların odağında yer etmiş olan, hem ulusal hem de uluslararası kurumların sürekli ve uzun süredir siyasa gündeminde bulunan, sorunsallığı kanıksanmış bir meseledir. Yolsuzluğun bu kadar yaygın ve kolay kontrol edilemeyen bir sorun olmasından dolayı, meseleyi anlamaya ve dolayısı ile de azaltmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlara gerek duyulmaktadır. Avrupa Birliği’ne katılım beklentisi, bölge ülkelerinin harekete geçmesi için gereken hukuki çerçeveyi sağlıyor olsa da, yolsuzlukla mücadelede sürdürülebilir bir gelişimin sağlanmasında yerel siyasetteki menfaat sahiplerinin ve özellikle de sivil toplumun oynayacağı rol öne çıkmaktadır. Kalkınma ve Entegrasyon için Güneydoğu Avrupa Liderliği (SELDI) ağı, bilgi temelli yolsuzlukla mücadele amacı kapsamında, yolsuzluk ile bölgedeki yönetimsel eksiklikleri tanımlama ve anlamaya yönelik araştırmalara öncelik vermiştir. Bu SELDI raporu, Bölgesel Yolsuzluk ile Mücadele Girişimi tarafından yürütülen SEE (Güneydoğu Avrupa) 2020 Stratejisi Yönetim Prensibi ile örneklenen bölgesel yolsuzluk ile mücadele siyasetinin kalkınma ve uygulama konusu çerçevesinde hazırlanmıştır.

Raporu indirmek için tıklayınız…

Yolsuzlukla Mücadele Değerlendirmesi: Türkiye Yönetici Özeti –   /   15 Kasım 2014 SELDI ile yapılmış olan işbirliği sonucunda hazırlanan bu rapor, hem metodolojik olarak hem de süreci ele alışı açısından yenilikçi bir özellik taşımaktadır. Bu rapor, SELDI tarafından 2000li yılların başlarında geliştirilmiş, Güneydoğu Avrupa’nın sosyal ile kurumsal özelliklerini göz önüne alarak tasarlanmış ve hem yolsuzluk hem de yolsuzluk ile mücadeleyi değerlendirme özelliği olan bir sistemin uygulanması sonucunda hazırlanmıştır. Bu yönetici özeti Türkiye’nin verileri sunar ve bu veriler ışığında yolsuzlukla mücadele alanında ilerleyebilmek için bir takım önerilerde bulunur.

Raporu indirmek için tıklayınız…

İş Dünyası Gözünden Türkiye’de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler

Raporu indirmek için tıklayınız…

Yoksulluk / Gelişmişlik Haritası El Kitabı

 indirmek için tıklayınız…